Tuổi 1974 Giáp Dần phù hợp với gia chủ để xông nhà năm 2014

Theo Thiên can, Địa chi, Ngũ hành, những người sinh năm 1974 có thích hơp cho việc xông nhà đầu năm 2014 không? Hãy cùng tham khảo thông tin thú vị dưới đây nhé!

Tuổi xông nhà 1974 (Giáp Dần – Đại khê thủy)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Dần không tương hợp, không xung khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Dần của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 15/20 ( Tốt )