List/Grid

Xem tuổi vợ chồng Subscribe to Xem tuổi vợ chồng

Chọn vợ chọn chồng tuổi Canh Dần

Chọn vợ chọn chồng tuổi Canh Dần

Tuổi: CANH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng… Read more »

Chọn vợ chọn chồng tuổi Kỷ Sửu

Chọn vợ chọn chồng tuổi Kỷ Sửu

Tuổi: KỶ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có… Read more »

Chọn vợ chọn chồng tuổi Mậu Tý

Chọn vợ chọn chồng tuổi Mậu Tý

Tuổi: MẬU TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai… Read more »

Chọn vợ chọn chồng tuổi Đinh Hợi

Chọn vợ chọn chồng tuổi Đinh Hợi

Tuổi: ĐINH HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng… Read more »

Chọn vợ chọn chồng tuổi Bính Tuất

Chọn vợ chọn chồng tuổi Bính Tuất

Tuổi: BÍNH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng… Read more »

Chọn vợ chọn chồng tuổi ất dậu

Chọn vợ chọn chồng tuổi ất dậu

Tuổi: ẤT DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng… Read more »

Chọn vợ chọn chồng tuổi nhâm thân

Chọn vợ chọn chồng tuổi nhâm thân

Chọn vợ chọn chồng tuổi nhâm thân cưới hỏi,sinh con,làm nhà năm 2013,2014 Tuổi: NHÂM THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi… Read more »

Xem tuổi vợ chồng xung khắc với tuổi Dần

Xem tuổi vợ chồng xung khắc với tuổi Dần

Để xem tuổi vợ chồng hay bạn bè có xung khắc với tuổi Dần hay không thường thì thầy bói dựa vào mấy điểm chính dưới đây. Bính Dần: Kiêng… Read more »

Chọn đối tượng kết hôn cho người tuổi Bính Dần

Chọn đối tượng kết hôn cho người tuổi Bính Dần

Nam tuổi Bính Dần nên chọn vợ tuổi nào để hôn nhân hạnh phúc và viên mãn? Hãy cùng tham khảo lời giải đáp dưới đây nhé! 1. Đại kỵ… Read more »

Tử vi tình duyên trọn đời tuổi Mão năm 2014

Tử vi tình duyên trọn đời tuổi Mão năm 2014

SANH NĂM: 1951 đến 2011 và 2071 Cung TỐN. Trực THàNH Mạng TòNG Bà MỘC (cây tòng, cây bá) Khắc LỘ BàN THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương… Read more »