List/Grid

Tử vi trọn đời Subscribe to Tử vi trọn đời

Tử vi trọn đời tuổi Ất Mùi

Tử vi trọn đời tuổi Ất Mùi

Nam Mạng – Ất Mùi Sanh năm: 1955, 2015 và 2075 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Đinh Mùi

Tử vi trọn đời tuổi Đinh Mùi

Nam Mạng – Đinh Mùi Sanh năm: 1907, 1967 và 2027 Cung CHẤN. Trực BÌNH Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Mùi

Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Mùi

Nam Mạng – Kỷ Mùi Sanh năm: 1919, 1979 và 2039 Cung LY. Trực THÂU Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà xích đế… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Tân Mùi

Tử vi trọn đời tuổi Tân Mùi

Nam Mạng – Tân Mùi Sanh năm: 1931, 1991 và 2051 Cung CÀN. Trực BÌNH Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Quý Mùi

Tử vi trọn đời tuổi Quý Mùi

Nam Mạng – Quý Mùi Sanh năm: 1943, 2003 và 2063 Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Ngọ

Nam Mạng – Giáp Ngọ Sanh năm: 1954, 2014 và 2074 Cung CẤN. Trực CHẤP Mạng SA KIM TRUNG (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Bính Ngọ

Tử vi trọn đời tuổi Bính Ngọ

Nam Mạng – Bính Ngọ Sanh năm: 1906, 1966 và 2026 Cung TỐN. Trực MÃN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Canh Ngọ

Tử vi trọn đời tuổi Canh Ngọ

Nam Mạng – Canh Ngọ Sanh năm: 1930, 1990 và 2050 Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng LỘ BÀNG THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Ngọ

Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Ngọ

Nam Mạng – Nhâm Ngọ Sanh năm: 1942, 2002 và 2062 Cung TỐN. Trực BẾ Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Ất Dậu

Tử vi trọn đời tuổi Ất Dậu

Nam Mạng – Ất Dậu Sanh năm: 1945, 2005 và 2065 Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ… Read more »