List/Grid

Tử vi trọn đời Subscribe to Tử vi trọn đời

Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Dần

Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Dần

Nam Mạng – Nhâm Dần Sanh năm: 1962, 2022 và 2082 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Ất tỵ

Tử vi trọn đời tuổi Ất tỵ

Nam Mạng – Ất Tỵ Sanh năm:1905, 1965 và 2025 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng PHÚC ĐĂNH HỎA (lửa đèn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (tận… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Đinh Tỵ

Tử vi trọn đời tuổi Đinh Tỵ

Nam Mạng – Đinh Tỵ Sanh năm: 1917, 1977 và 2037 Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNH ĐẾ… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Tỵ

Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Tỵ

Nam Mạng – Kỷ Tỵ Sanh năm: 1929, 1989 và 2049 Cung CẤN. Trực KHAI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Tân Tỵ

Tử vi trọn đời tuổi Tân Tỵ

Nam Mạng – Tân Tỵ Sanh năm: 1941, 2001 và 2061 Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng BẠCH LẠP KIM (vàng chân đ èn) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Quý Tỵ

Tử vi trọn đời tuổi Quý Tỵ

Nam Mạng – Quý Tỵ Sanh năm: 1953, 2013 và 2073 Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Thìn

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Thìn

Nam mạng – Giáp Thìn Sanh năm: 1904, 1964 và 2024 Cung CẤN. Trực PHÁ Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà BẠCH… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Bính Thìn

Tử vi trọn đời tuổi Bính Thìn

Nam Mạng – Bính Thìn Sanh năm: 1916, 1976 và 2036 Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNG ĐẾ… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Mậu Thìn

Tử vi trọn đời tuổi Mậu Thìn

Nam Mạng – Mậu Thìn Sanh năm: 1928, 1988 và 2048 Cung LY. Trực THÂU Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH… Read more »

Tử vi trọn đời tuổi Canh Thìn

Tử vi trọn đời tuổi Canh Thìn

Nam Mạng – Canh Thìn Sanh năm: 1940, 2000 và 2060 Cung CÀN. Trực BÌNH Mạng BẠCH LẠP KIM (vàng chân đ èn) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhàBẠCH ĐẾ… Read more »