List/Grid

Tử vi hàng ngày năm 2014 Subscribe to Tử vi hàng ngày năm 2014

Ngày giờ tốt xấu (23/02/2014)

Ngày giờ tốt xấu (23/02/2014)

Xem giờ tốt xấu trong ngày hôm nay. Giờ hoàng đạo, hắc đạo ngày 23/02/2014, tức ngày 24/01 âm lịch.     Âm lịch: Ngày 24 tháng 01, năm 2014 Bát… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (22/02/2014)

Ngày giờ tốt xấu (22/02/2014)

Giờ tốt xấu ngày 22/02/2014, tức ngày 23/01 âm lịch. Tham khảo giờ tốt trong ngày, hướng xuất hành, các tuổi xung khắc với ngày hôm nay.     Âm… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (21/02/2014)

Ngày giờ tốt xấu (21/02/2014)

Xem giờ tốt xấu trong ngày hôm nay. Giờ hoàng đạo, hắc đạo ngày 21/02/2014, tức ngày 22/01 âm lịch.   Âm lịch: Ngày 22 tháng 01, năm 2014 Bát tự: Giờ… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (21/01/2014)

Ngày giờ tốt xấu (21/01/2014)

Xem giờ tốt xấu trong ngày hôm nay. Giờ hoàng đạo, hắc đạo ngày 21/01/2014, tức ngày 21/12 âm lịch.     Âm lịch: Ngày 21 tháng 12, năm 2013 Bát… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (20/02/2014)

Ngày giờ tốt xấu (20/02/2014)

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 20/02/2014. Giờ nào là tốt – xấu trong ngày hôm nay. Cùng khám phá nhé!     Âm lịch: Ngày 21 tháng 01, năm 2014… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (19/02/2014)

Ngày giờ tốt xấu (19/02/2014)

Xem ngày giờ tốt xấu, kiêng nên, xuất hành, động thổ, làm nhà, xây nhà, chuyển nhà, lên nhà mới,cưới hỏi trong ngày 19 tháng 02 năm 2014(tức ngày 20/01… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (18/02/2014)

Ngày giờ tốt xấu (18/02/2014)

Tham khảo bài viết dưới đây về giờ tốt xấu, các sao tốt – xấu, tuổi xung khắc trong ngày 18/02/2014.     Âm lịch: Ngày 19 tháng 01, năm 2014… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (16/02/2014)

Ngày giờ tốt xấu (16/02/2014)

Tham khảo bài viết dưới đây về giờ tốt xấu, các sao tốt – xấu, tuổi xung khắc trong ngày 16/02/2014.     Âm lịch: Ngày 17 tháng 01, năm 2014… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (17/02/2014)

Ngày giờ tốt xấu (17/02/2014)

Giờ tốt xấu ngày 17/02/2014, tức ngày 18/01 âm lịch. Tham khảo giờ tốt trong ngày, hướng xuất hành, các tuổi xung khắc với ngày hôm nay.     Âm… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (15/02/2014)

Ngày giờ tốt xấu (15/02/2014)

Xem giờ tốt xấu trong ngày hôm nay. Giờ hoàng đạo, hắc đạo ngày 15/02/2014, tức ngày 16/01 âm lịch.     Âm lịch: Ngày 16 tháng 01, năm 2014 Bát… Read more »