List/Grid

Tử vi hàng ngày năm 2014 Subscribe to Tử vi hàng ngày năm 2014

Ngày giờ tốt xấu (31/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (31/12/2014)

Tham khảo bài viết về ngày giờ tốt, xấu, các sao tốt – xấu , tuổi xung khắc với ngày 31/12/2014. Âm lịch: Ngày 10 tháng 11, năm 2014 Bát tự: Giờ… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (30/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (30/12/2014)

Giờ tốt xấu ngày 30/12/2014, tức ngày 09/11 âm lịch. Tham khảo giờ tốt xấu trong ngày, hướng xuất hành, các tuổi xung khắc với ngày hôm nay. Âm lịch: Ngày… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (29/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (29/12/2014)

Giờ tốt xấu hôm nay. Tham khảo giờ tốt trong ngày, hướng xuất hành, các tuổi xung khắc với ngày 29/12/2014, tức ngày 08/11 âm lịch. Âm lịch: Ngày 08 tháng… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (28/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (28/12/2014)

Giờ tốt xấu ngày 28/12/2014, tức ngày 07/11 âm lịch. Tham khảo giờ tốt xấu trong ngày, hướng xuất hành, các tuổi xung khắc với ngày hôm nay. Âm lịch: Ngày… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (27/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (27/12/2014)

Giờ tốt xấu hôm nay. Tham khảo giờ tốt trong ngày, hướng xuất hành, các tuổi xung khắc với ngày 27/12/2014, tức ngày 06/11 âm lịch. Âm lịch: Ngày 06 tháng… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (26/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (26/12/2014)

Xem ngày giờ tốt xấu trong ngày hôm nay. Giờ hoàng đạo, hắc đạo ngày 26/12/2014, tức ngày 05/11 âm lịch. Âm lịch: Ngày 05 tháng 11, năm 2014 Bát tự: Giờ… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (25/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (25/12/2014)

Giờ tốt xấu ngày 25/12/2014, tức ngày 04/11 âm lịch. Tham khảo giờ tốt xấu trong ngày, hướng xuất hành, các tuổi xung khắc với ngày hôm nay. Âm lịch: Ngày… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (24/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (24/12/2014)

Xem ngày giờ tốt xấu ngày 24/12/2014. Giờ nào là tốt – xấu trong ngày hôm nay. Cùng khám phá nhé! Âm lịch: Ngày 03 tháng 11, năm 2014 Bát tự: Giờ… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (23/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (23/12/2014)

Giờ tốt xấu, kiêng nên, xuất hành, động thổ, làm nhà, xây nhà, chuyển nhà, làm ăn, cưới hỏi trong ngày 23/12/2014 ( tức ngày 02/11 âm lịch ). Âm… Read more »

Ngày giờ tốt xấu (22/12/2014)

Ngày giờ tốt xấu (22/12/2014)

Xem ngày giờ tốt xấu, kiêng nên, xuất hành, động thổ, làm nhà, xây nhà, chuyển nhà, làm ăn, cưới hỏi trong ngày 22/12/2014 ( tức ngày 01/11 âm lịch… Read more »